Microsoft Lumia 535 - Навигация в приложение

background image

Навигация в приложение

Вашите приложения крият неща, които не се виждат на пръв поглед. За да намерите още

екрани в приложението, плъзнете наляво. За да откриете още действия, използвайте

менюто с опции.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

13

background image

В повечето приложения, за да отидете в друг екран, плъзгате наляво.

Намиране на още опции в приложение

Докоснете

.

В менюто с опции можете да намерите още настройки и действия, които не са показани

като икони.