Microsoft Lumia 535 - Прехвърляне на съдържание чрез вашия акаунт в Microsoft

background image

Прехвърляне на съдържание чрез вашия акаунт в Microsoft
Ако старият ви телефон е с Windows Phone, най-лесно ще прехвърлите контактите,

календара и текстовите съобщения в новия телефон Lumia, като използвате акаунта си

в Microsoft.
Ако още не сте настроили акаунт в Microsoft в новия си телефон Lumia, в стартовия екран

плъзнете надолу от горния край на екрана, докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > имейл

+акаунти > добавяне на акаунт и създайте акаунт в Microsoft, като следвате

инструкциите на телефона.
1. За да изберете какво да се архивира в акаунта ви в Microsoft, на предишното си

устройство с Windows Phone докоснете Настройки > архивиране.
Контактите и календарът се архивират автоматично в акаунта ви в Microsoft.
2. От новия телефон Lumia, влезте в акаунта си в Microsoft. Вашите контакти, календар и

текстови съобщения се прехвърлят автоматично в новия телефон Lumia.