Microsoft Lumia 535 - Изтриване на хронологията на браузъра

background image

Изтриване на хронологията на браузъра
Когато приключите с разглеждането в интернет, можете да изтриете поверителните

данни, например хронологията на браузъра и временните интернет файлове.
1. Докоснете Internet Explorer.

2. Докоснете

> настройки > изтрий хронологията.

Кеш паметта е място в паметта, което се използва за временно съхраняване на данни.

Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална

информация или защитена услуга, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след

всяко използване.

Съвет: За да изтриете хронологията на търсене, докоснете клавиша за търсене

и след това докоснете

> настройки > изтрий хронологията.

Изтриване на отделен елемент от хронологията на посетените уеб страници

Докоснете

> последни > , елемента за изтриване и .