Microsoft Lumia 535 - Методи за позициониране

background image

Методи за позициониране

Телефонът показва вашето местоположение на картата, като използва позициониране

чрез GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi или мрежата (ИД на клетка).
Достъпността, точността и пълнотата на информацията за местоположението зависи

например от вашето местоположение, от околната обстановка и от информация,

предоставяна от трети лица, и може да е ограничена. Информацията за

местоположението може да не е достъпна например на закрито или под земята. За

информация за поверителността във връзка с методите за локализация вижте правилата

за поверителност на Microsoft Mobile.
При мрежовата услуга за подпомогнат GPS (A-GPS) и подобните разширения за GPS и

GLONASS информацията за местоположението се получава с използване на клетъчната

мрежа и помага за изчисляване на текущото ви местоположение.
A-GPS и другите подобрения на GPS и GLONASS може да изискват прехвърляне на малки

количества данни през мобилната мрежа. Ако искате да избегнете разходите за данни,

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

98

background image

например когато пътувате, можете да изключите мобилната връзка за данни в

настройките на телефона.
Wi-Fi позиционирането подобрява точността на позициониране, когато няма сателитни

сигнали, особено когато сте в затворено помещение или между високи сгради. Ако сте

на място, където използването на Wi-Fi е забранено, можете да изключите Wi-Fi в

настройките на телефона.

Бележка: Използването на Wi-Fi мрежи може да е ограничено в някои държави.

Например в ЕС използването на 5150-5350 MHz Wi-Fi е разрешено само в закрити

помещения, а в САЩ и Канада използването на 5,15-5,25 GHz Wi-Fi е разрешено

само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните

власти.

Възможно е измервателят за придвижване да не е точен, в зависимост от наличието и

качеството на сателитната връзка.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

99