Microsoft Lumia 535 - Настройване на "Моето семейство"

background image

Настройване на "Моето семейство"
Искате да контролирате какво изтеглят децата ви с телефоните си? С "Моето семейство"

можете да забраните на децата си да изтеглят от Магазин или магазин за игри

съдържание, което е платено или има възрастови ограничения.
Xbox не поддържа детски акаунти в някои страни или региони, в които се предлагат

телефони с Windows.
1. Отидете на https://www.windowsphone.com/family и влезте в акаунта си в Microsoft.

2. Добавете желания акаунт в "Моето семейство".

3. Променете настройките за акаунта на вашето дете.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

30

background image

За още настройки за "Моето семейство" посетете https://familysafety.microsoft.com.