Microsoft Lumia 535 - Управление на SIM картите

background image

Управление на SIM картите
Не желаете да смесвате работа и свободно време? Или имате по-евтина връзка за данни

на едната SIM карта? Можете да изберете коя SIM карта да използвате.
Не всички телефони поддържат две SIM карти. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > мобилна мрежа+SIM.

2. За да промените настройките за едната SIM карта, докоснете картата.
Преименуване на SIM карта

Докоснете Име на SIM картата и напишете новото име.
Изберете коя SIM да се използва за връзка за данни

Докоснете SIM карта за връзка за данни и желаната SIM карта.
Изключване на SIM карта

Превключете Състояние на SIM картата на Изкл

.

Свързване на плочките за SIM картите в стартовия екран

За да свържете плочките в стартовия екран и да използвате за разговори и съобщения

и двете SIM карти от една плочка, докоснете желаната плочка и след това докоснете

> свързване на плочките.