Microsoft Lumia 535 - Използвайте лесно телефона си

background image

Използвайте лесно телефона си
Увеличете шрифта и направете екрана по-лесен за гледане. Можете да използвате

телефона също и с телепринтер (TTY/TDD устройство).
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ.

2. Докоснете улеснен достъп.
Промяна на размера на шрифта

Докоснете плъзгача Размер на текста.
Включване на висок контраст

Превключете Висок контраст на Вкл

.

Увеличаване на екрана

Превключете Екранна лупа на Вкл

и докоснете двукратно екрана с два пръста.

Когато използвате лупата, използвайте два пръста, за да се придвижвате из екрана. За

да спрете увеличението, докоснете двукратно екрана с два пръста.

Използване на телефона с TTY/TDD устройство

Превключете TTY/TDD на пълен.
Достъпните режими за TTY/TDD устройства може да са различни в зависимост от

мобилния оператор.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

41