Microsoft Lumia 535 - Преглед на текущите изтегляния

background image

Преглед на текущите изтегляния
Докато се изтегля даден елемент, можете да продължите да преглеждате в Магазин за

друго съдържание и да добавяте елементи за изтегляне.
За да видите състоянието на вашите изтегляния, в основния изглед на Магазин докоснете

> изтегляния и плъзнете до изтегляния, за да видите изтеглянията в ход, или до

хронология, за да видите по-рано изтегленото съдържание.

Съвет: За да проверите състоянието на изтеглянето, което в момента е в ход,

докоснете състояние.
Съвет: Ако трябва например временно да прекъснете връзката с интернет,

докоснете и задръжте върху изтеглящия се в момента елемент и докоснете пауза.

За да подновите изтеглянето, докоснете поднови. За пауза в изтеглянето,

избирайте чакащите елементи един по един. Ако изтеглянето е неуспешно, можете

да изтеглите елемента повторно.