Microsoft Lumia 535 - Направете екранна снимка

background image

Направете екранна снимка

Можете да правите екранни снимки на това, което е на екрана на телефона, и да ги

използвате както всички други снимки.
1. Натиснете едновременно клавиша за усилване на звука и клавиша за захранване.

2. За да преглеждате и управлявате направените екранни снимки, докоснете Снимки >

албуми > Екранни снимки.