Microsoft Lumia 535 - Използване на телефона в режим за полет

background image

Използване на телефона в режим за полет
На места, където не искате да извършвате или получавате обаждания, все пак можете

да използвате музиката, видеоклиповете и офлайн игрите, ако активирате режима за

полет.
Самолетният режим прекъсва връзките с мобилната мрежа и изключва безжичните

функции на устройството ви. Ако се поддържа от вашето устройство, функцията за

плащания и покупка на билети чрез NFC може да остане включена. Съобразявайте се с

инструкциите и изискванията за безопасност, дадени например от авиокомпанията,

както и с всички приложими закони и разпоредби. Където е позволено, можете да се

свържете с Wi-Fi мрежа, например за да преглеждате страници в интернет, или да

включите Bluetooth и споделянето с NFC в самолетен режим. Не всички телефони

поддържат NFC. За информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

26

background image

1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > самолетен режим.

2. Превключете Състояние на Вкл

.