Microsoft Lumia 535 - Икони, показвани от телефона

background image

Икони, показвани от телефона
Лентата за състоянието в горния край на екрана ви показва текущото време, заряд на

батерията, сила на сигнала и много други.

Съвет: За да видите скритите икони, докоснете лентата за състоянието.

Сила на мобилния сигнал

Сила на сигнала

Телефонът не е свързан с мобилна мрежа.

В телефона няма SIM карта.

SIM картата ви е заключена.

Включен е самолетният режим.

Телефонът е в роуминг, извън мрежата на вашия мобилен оператор.

Мобилна връзка за данни
Видът на мобилната мрежа, към която сте свързани, се показва с една буква, с

комбинация от букви или с комбинация от букви и цифри.
Иконите за обозначаване на типа мрежова връзка може да се различават според

региона и мобилния оператор.

Установена е EDGE връзка за данни.

Установена е GPRS връзка за данни.

Телефонът е свързан с 3G мрежа.

Установена е високоскоростна (HSDPA/HSUPA) връзка за данни.

Установена е високоскоростна (HSPA+/DC-HSDPA) връзка за данни.

Телефонът е свързан с 4G мрежа.

Прехвърлят се данни чрез мобилна връзка за данни.

Wi-Fi връзка

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

27

background image

Има достъпна Wi-Fi връзка.
Има активна Wi-Fi връзка.

Мобилната връзка за данни е споделена с други устройства чрез Wi-Fi.

Прехвърлят се данни чрез Wi-Fi.

Bluetooth устройство

Има Bluetooth устройство, свързано с телефона.
Bluetooth е включен, но телефонът не е свързан с Bluetooth устройство.

Батерия

Заряд на батерията

Батерията се зарежда.

Включен е икономичният режим.

В момента няма данни за заряда или състоянието на батерията.

Известия

Имате непрочетени известия, например за нови съобщения. За да прегледате

известията, плъзнете надолу от горната част на екрана.
Профили

Включен е режимът на вибрации.

Включен е тихият режим.

Cortana

Cortana управлява вашите обаждания и съобщения.

Пренасочване на разговорите

Разговорите се пренасочват към друг номер или към гласовата пощенска кутия.

Местоположение

Приложение или услуга използва информацията за местоположението ви.

Режим на шофиране

Включен е режимът на шофиране.