Microsoft Lumia 535 - Персонализиране на навигационната лента

background image

Персонализиране на навигационната лента
Всички телефони Lumia имат 3 клавиша в долния си край: клавишите за връщане, стартов

екран и търсене. Можете да промените поведението на тази навигационна лента.
Не всички телефони поддържат скриване на навигационната лента. За информация за

наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
За да скриете навигационната лента от стартовия екран, когато не ви е необходима,

плъзнете нагоре от долния край на екрана. За да покажете отново навигационната лента,

плъзнете нагоре.
Промяна на цвета на навигационната лента

Ако навигационната лента на вашия телефон е в сензорния екран, можете да промените

цвета й, за да се откроява по-добре или дори да е в тон с палитрата ви. В стартовия екран,

плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ >

навигационна лента и променете настройката за Навигационна лента.