Microsoft Lumia 535 - Превключване между екрани и приложения

background image

Превключване между екрани и приложения
Не всички приложения, които ви трябват, са в стартовия екран? Плъзнете до менюто с

приложения, за да ги намерите. Или вижте кои приложения работят в момента в

телефона и превключвайте между тях.
За да видите всички приложения в телефона, просто плъзнете наляво в стартовия екран.

За да се върнете в стартовия екран, плъзнете надясно.

Съвет: За да намерите бързо дадено приложение, докоснете произволна буква в

менюто с приложения и в следващото меню докоснете първата буква или символ

от името на търсеното приложение.

Преглеждане, превключване между и затваряне на отворени приложения

За да видите отворените приложения, натиснете и задръжте . За да превключите към

друго приложение, плъзнете до приложението и го докоснете. За да затворите

приложенията, които повече не са ви необходими, докоснете .

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

23