Microsoft Lumia 535 - Промяна на силата на звука

background image

Промяна на силата на звука
Ако не чувате звъна на телефона, когато около вас е шумно, или звукът е прекалено

силен по време на разговор, можете да промените силата на звука така, както ви харесва.
Използвайте клавишите за сила на звука. Максималното ниво на звука е 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

25

background image

По подразбиране, клавишите за сила на звука управляват силата на звука на алармите

и напомнянията.
Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да

повреди устройството. Не свързвайте никакви източници на напрежение към аудио

конектора. Ако свържете към аудио конектора външно устройство или слушалки,

различни от одобрените за използване с това устройство, обърнете специално

внимание на силата на звука.
Ако сте свързали слушалки, клавишите за сила на звука управляват звука на мелодията

и на мултимедията. Максималното ниво на звука е 30.
Промяна на силата на звука за мултимедия и приложения

Натиснете клавиш за сила на звука, докоснете и докоснете лентата за сила на звука

за мултимедия и приложения, за да зададете желаното ниво на звука. Максималното

ниво на звука е 30.
Превключване в тих режим

Натиснете клавиш за сила на звука и докоснете > . За да изключите тихия режим,

докоснете .

Съвет: Ако не искате телефонът да вибрира, докоснете . За да промените другите

настройки на звука, в стартовия екран плъзнете надолу от горната част на екрана

и докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > мелодии+звуци.