Microsoft Lumia 535 - Персонализиране на заключения екран

background image

Персонализиране на заключения екран
Променете заключения екран така, както ви харесва. Можете например да сложите

любима снимка като фон.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

35

background image

В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > екран при заключване.

Съвет: Можете да изберете известията от кои приложения, например за

пропуснати обаждания или за нови съобщения, да виждате в заключения екран.

Просто докоснете свободно място за известие и изберете приложението, което

искате да добавите.

Смяна на фоновото изображение

Докоснете промени снимката, изберете снимка, нагласете я, за да застане най-добре,

и докоснете .

Съвет: Можете също да изберете приложение, което да показва информация в

заключения екран, или да позволите на Bing да разбърква снимки там. Просто

променете настройката за Фон така, както желаете.

Показване на изпълнителя, когато слушате музика

Превключете Показване на изпълнителя при изпълнение на музика на Вкл

.