Microsoft Lumia 535 - Персонализиране на стартовия екран

background image

Персонализиране на стартовия екран
Персонализирайте стартовия екран – изберете си снимка за фон, закачете на стартовия

екран предпочитаните си приложения и куп други неща или променете размера и

оформлението на плочките така, както желаете. За да използвате максимално мястото

на стартовия екран, групирайте приложенията в папки.
1. За да добавите фоново изображение, в стартовия екран плъзнете надолу от горната

част на екрана и докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > старт+тема > избери снимка.

2. За да добавите снимка, изрежете я, както желаете, и докоснете .

Съвет: А защо не направите цвета на фона и плочките в тон с цветовете на

фоновото изображение? Докоснете Фон или Цветови оттенък. За да споделите

темата и други настройки с всички свои устройства с Windows, в стартовия екран

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

33

background image

плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ >

синхр. на настройки и превключете тема на Вкл

.

Преместване на плочка

Докоснете и задръжте върху плочката, влачете я и я пуснете на новото място и след това

докоснете екрана.

Преоразмеряване или откачване на плочка

За да я преоразмерите, докоснете и задръжте върху плочката и докоснете иконата

стрелка.
Плочките може да са малки, средни или големи. Колкото по-голяма е плочката, толкова

повече информация може да показва.

За да я откачите, докоснете и задръжте върху плочката и докоснете .
Групиране на плочките в папки

Докоснете и задръжте върху плочката и я влачете и пуснете върху плочката или папката,

с която искате да я групирате. За да отворите приложение от папката, докоснете папката

и после докоснете желаното приложение. За да промените името на папката, докоснете

и задръжте върху името и въведете новото име. За да премахнете папка, откачете

плочките в нея.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

34

background image

Закачване на приложение

Плъзнете наляво до менюто с приложения, докоснете и задръжте върху приложението

и докоснете закачи на стартовия екран.
Закачване на контакт

Докоснете Хора, докоснете и задръжте върху контакта и след това докоснете закачи

на стартовия екран.
Когато закачите контакти, техните актуализации се показват в плочката и можете да им

се обаждате директно от стартовия екран.