Microsoft Lumia 535 - Създайте безопасен и забавен стартов екран за деца

background image

Създайте безопасен и забавен стартов екран за деца
Позволете на децата си да използват някои от приложенията в телефона ви, без да се

притеснявате, че може случайно да изтрият служебния ви имейл, да направят покупки

онлайн или други непозволени неща. Съберете избрани приложения, игри и други

предпочитани забавления в отделен стартов екран за децата.

1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ.

2. Докоснете детски кът.

3. Изберете съдържанието, което могат да използват децата ви. Можете също да

зададете парола, за да не позволите достъп на децата до собствения ви стартов екран.

Съвет: За да позволите на децата да правят покупки в приложение, например да

закупуват точки от игра, определете PIN код за портфейла. За да се извърши

покупка, ще трябва да се въвежда PIN кодът за портфейла. За да зададете PIN код

за портфейла, докоснете Портфейл >

> настройки+PIN. За някои покупки

може да има възрастови ограничения.

Тъй като Internet Explorer не е достъпен в детски кът, не бива да се тревожите какви уеб

сайтове разглеждат децата ви.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

37

background image

Влизане във вашия стартов екран

Натиснете двукратно клавиша за захранване и плъзнете нагоре във вашия заключен

екран. Ако сте задали парола, въведете я.
Връщане в детския стартов екран

Във вашия заключен екран плъзнете наляво, а в детския заключен екран плъзнете

нагоре.
Изключване на детския стартов екран

В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ и превключете детски кът на Изкл

.