Microsoft Lumia 535 - Спестете разходите за данни в роуминг

background image

Спестете разходите за данни в роуминг

Искате да намалите сметките си за телефон? Можете да намалите разходите за данни в

роуминг, като промените настройките за мобилни връзки за данни. Роумингът на данни

означава, че изтегляте данни в телефона си през мрежи, които не са собственост на или

не се поддържат от вашия мобилен оператор. Свързването с интернет в роуминг,

особено когато сте в чужбина, може значително да увеличи разходите ви за пренос на

данни. Мобилният оператор може да ви таксува с фиксирана сума за пренос на данни

или въз основа на използваното количество данни. За да използвате оптималния метод

на свързване, променете настройките за Wi-Fi, мобилни връзки за данни и изтегляне на

поща.
Използването на Wi-Fi връзка като цяло е по-бързо и по-евтино от използването на

мобилна връзка за данни. Ако има и Wi-Fi, и мобилна връзка за данни, телефонът ще

използва Wi-Fi връзката.
В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете .
1. Уверете се, че Wi-Fi мрежа е превключено на Вкл

.

2. Изберете връзката, която искате да използвате.
Прекъсване на мобилна връзка за данни

В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > мобилна мрежа+SIM и превключете Връзка за данни на Изкл

.

Съвет: Можете да следите количеството използвани данни и с приложението

индикатор данни.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

45

background image

Забраняване на връзките за данни в роуминг

В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > мобилна мрежа+SIM и превключете Опции за роуминг на данни на

без роуминг.
Изтегляйте имейлите по-рядко

Във всяка пощенска кутия, която имате, докоснете

> настройки > настройки за

синхронизиране и изберете колко често да се синхронизира.