Microsoft Lumia 535 - Задаване на аларма

background image

Задаване на аларма
Можете да използвате телефона като будилник.

Докоснете Аларми.
1. Докоснете .

2. Задайте часа, попълнете данните за алармата и докоснете .

Съвет: Искате да се събуждате с любимата си песен? Подобно на другите тонове

за известия, можете да добавяте свои тонове в телефона и да персонализирате

тоновете за аларма така, както желаете.

За да прозвучи алармата, телефонът трябва да е включен и трябва да е зададена

достатъчна сила на звука.

Съвет: Можете бързо да видите часа на следващата активна аларма, ако сте

закачили приложението Аларми на стартовия екран. Плочката трябва да е с поне

среден размер.

Отлагане на аларма

Ако още не ви се става, когато прозвучи алармата, докоснете отложи. Преди да зададете

повтаряне на алармата, можете да промените интервала за повтаряне.

Съвет: Ако натиснете клавиша за връщане , алармата се отлага с 2 минути.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

51

background image

Изключване на аларма

Докоснете Аларми и превключете алармата на Изкл

.

Изтриване на аларма

Докоснете алармата и .