Microsoft Lumia 535 - Използване на няколко календара

background image

Използване на няколко календара
Когато настроите в телефона акаунтите си за имейл или социални мрежи, ще можете да

синхронизирате календарите от всичките си акаунти на едно място.
1. Докоснете Календар.

2. За показване или скриване на календар, докоснете

> настройки и включете или

изключете календара.
Когато един календар е скрит, събитията и напомнянията в него не се показват в

различните изгледи на календара.
Календарът с рождени дни събира информацията за рождените дни от вашите акаунти

за социални мрежи.
Не можете да добавяте нови календари в телефона, но можете да изберете кои

календари от различните ви акаунти да се показват.
Различен цвят за всеки календар

Докоснете

> настройки и докоснете текущия цвят и новия цвят.