Microsoft Lumia 535 - Превключване между изгледите на календара

background image

Превключване между изгледите на календара
Искате да видите ангажиментите си за деня или седмицата в един екран? Или планирате

дати за отпуската си? Можете да преглеждате календара си в различни изгледи.
Докоснете Календар.
1. За да превключвате между изгледите за ден, седмица, месец и година, докоснете .

В изгледа за седмица или месец докоснете ден, за да видите всички събития.

2. За да превключвате между дни, седмици, месеци или години, плъзгайте наляво или

надясно. За да прескочите бързо до конкретен месец от конкретна година, в изгледа за

година плъзнете до годината, която ви трябва, и докоснете месеца.

Съвет: Ако разрешите на календара да използва вашето местоположение, ще

можете да проверявате прогнозата за времето в изгледа за ден или седмица.

Преглед на списъка със задачи

Докоснете

> задачи.