Microsoft Lumia 535 - Използване на служебен телефон

background image

Използване на служебен телефон

Един служебен акаунт в телефона ще ви помогне в работата.
Ако имате служебен телефон, вашата фирма може да създаде служебен акаунт, който

предлага по-добра защита на информацията в телефона, осигурява достъп до документи

или информация във фирмената мрежа и дори предоставя приложения или центрове,

които ви помагат в работата.
Ако фирмата разполага с конкретни приложения, имате възможност да ги изтеглите

веднага щом приключите с добавянето на служебния акаунт в телефона си. Ако дадено

приложение не е достъпно, докато не настроите акаунта си, фирмата може да ви каже

как да го получите.
Центърът за фирмена информация ви дава достъп до всякаква служебна информация

на едно място, например новини, разходи, приложения или достъп до фирмен магазин.

Инсталирането на център става по същия начин, както инсталирането на фирмено

приложение – при наличието на център можете да го добавите веднага след като сте

добавили служебния си акаунт. Ако фирмата разработи център впоследствие, ще ви

бъде предложен друг начин да го настроите, когато е готов.
Повечето фирмени акаунти имат свои правила. Фирмените правила позволяват на

фирмата да въведе предпазни мерки за вашия телефон, често за да предпази

поверителната или чувствителна информация.
За да настроите своя фирмен акаунт, в стартовия екран плъзнете от горната част на

екрана и докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > работно място.
За повече информация относно решенията за фирми посетете aka.ms/

businessmobilitycenter.