Microsoft Lumia 535 - Защитете данните в телефона си

background image

Защитете данните в телефона си
Вашият телефон има различни опции за защита, които гарантират, че никой друг няма

достъп до чувствителните данни в телефона ви. Например можете да настроите

телефона да се заключва автоматично или дори да откриете телефона си, ако бъде

изгубен (не се предлага във всички региони).
За повече информация посетете www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-

for-business.
Може да използвате връзка с виртуална частна мрежа (VPN), за да получите достъп до

фирмени ресурси, като интранет или фирмен имейл, или може да използвате VPN услуга

за лични цели. Свържете се с ИТ администратора на вашата фирма за подробности

относно конфигурирането на VPN или посетете Магазин, за да изтеглите приложението

за вашата VPN услуга и да потърсите повече информация в сайта на услугата.