Microsoft Lumia 535 - Работете ефективно в екип с Lync в телефона

background image

Работете ефективно в екип с Lync в телефона
Microsoft Lync е комуникационна услуга от следващо поколение, която свързва хората

по нови начини, по всяко време и наистина от всяко място.
С Lync можете:
• Да следите достъпността на контактите си
• Да изпращате незабавни съобщения
• Да провеждате телефонни разговори
• Да започвате или да се присъединявате към аудио-, видео- или уеб конференции
Lync е създаден така, че да се интегрира напълно с Microsoft Office. Можете да изтеглите

в телефона си мобилната версия на Microsoft Lync от Магазин.
За повече информация вижте потребителската документация на страниците за

поддръжка на Microsoft Lync на адрес lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/

resources.aspx?title=downloads.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

122