Microsoft Lumia 535 - Работете ефективно с приложенията от Office

background image

Работете ефективно с приложенията от Office
Вашият телефон разполага с мобилните версии на приложенията от Microsoft Office.
Можете:
• Да преглеждате своите бележки и документи, да ги променяте в последния момент

и да създавате нови документи

• Да преглеждате и редактирате презентации на PowerPoint
• Да създавате, преглеждате и редактирате работни книги на Microsoft Excel
• Да записвате файловете на Office в OneDrive и да продължавате оттам, докъдето сте

стигнали, когато се върнете на компютъра си

• Да използвате услугата на Office 365
С SharePoint Workspace Mobile можете да отваряте, редактирате и записвате документи

на Microsoft Office, съхранени на сайтове на SharePoint 2010 или SharePoint Online.