Microsoft Lumia 535 - Работа с Excel Mobile

background image

Работа с Excel Mobile
Не е нужно да пътувате до офиса, за да проверите най-новите данни. С Microsoft Excel

Mobile можете да редактирате своите електронни таблици, да създавате нови и да

споделяте готовите в сайт на SharePoint.
Докоснете Office.
1. Плъзнете до места.

2. Докоснете местоположението на файла.

3. Докоснете файла на Excel, който искате да редактирате.

4. За да преминете в друг работен лист, докоснете и работен лист.

5. За да запишете работната книга, докоснете

> запиши.

Създаване на нова работна книга

Докоснете последни > .
Добавяне на коментар към клетка

Докоснете

> коментирай.

Филтриране на клетки

Докоснете

> прилагане на филтър.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

118

background image

Форматиране на клетка или текст

Докоснете

> форматиране на клетка....

Промяна на размера на ред или колона

Докоснете ред или колона и плъзнете плъзгача.
Търсене на данни в работна книга

Докоснете файла на Excel и .
Изпращане на работна книга в имейл

Докоснете файла на Excel и

> споделяне....