Microsoft Lumia 535 - Работа с SharePoint Workspace Mobile

background image

Работа с SharePoint Workspace Mobile
Работете по споделени документи на Microsoft Office и в сътрудничество с колеги по

проекти, графици и идеи. С Microsoft SharePoint Workspace Mobile можете да намирате,

изпращате, редактирате и синхронизирате своите документи онлайн.
1. Докоснете Office и плъзнете до места.

2. Докоснете , напишете уеб адреса на сайт на SharePoint и докоснете

.

3. Изберете документ.
В телефона се изтегля негово копие.
4. Прегледайте или редактирайте документа и запишете промените.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

119

background image

Съвет: За да запазите офлайн копие на документа в телефона си, докоснете и

задръжте върху документа и докоснете винаги офлайн.

Връщане в SharePoint Workspace Mobile

Натиснете .