Microsoft Lumia 535 - Работа с Word Mobile

background image

Работа с Word Mobile
Изглаждайте документите си в движение с Microsoft Word Mobile. Можете да създавате

или редактирате документи и да ги споделяте в сайт на SharePoint.
Докоснете Office.
1. Плъзнете до места.

2. Докоснете местоположението на файла.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

117

background image

3. Докоснете файла на Word, който искате да редактирате.

4. За да редактирате текста, докоснете .

5. За да запишете документа, докоснете

> запиши.

Съвет: За бърз достъп до важен документ, можете да го закачите на стартовия

екран. Докоснете и задръжте върху документа и докоснете закачи на стартовия

екран.

Създаване на нов документ

Плъзнете до последни и докоснете .
Търсене на текст в документ

Докоснете файла на Word и .
Добавяне на коментар

Докоснете > .
Форматиране на текст

Докоснете файла на Word и > .
Маркиране на текст

Докоснете файла на Word и > и изберете цвета за маркиране.
Показване на структурата на документ

Докоснете .
Изпращане на документ в имейл

Докоснете файла на Word и

> споделяне....

Изтриване на документ

Плъзнете до места, докоснете и задръжте върху документа и докоснете изтрий.