Microsoft Lumia 535 - Заключване на клавишите и екрана

background image

Заключване на клавишите и екрана

Искате да избегнете случайно набиране, когато телефонът е в джоба или чантата ви?
Натиснете клавиша за захранване.

Отключване на клавишите и екрана

Натиснете клавиша за захранване и влачете нагоре заключения екран.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

6

background image

Съвет: Вместо да натискате клавиша за захранване, можете да докоснете двукратно

екрана, ако двукратното докосване е включено. За да включите двукратното

докосване, в стартовия екран плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете

ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > сензор и превключете Събуждане на Включено

.

Не всички телефони поддържат двукратното докосване. За информация за

наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Настройка на клавишите и екрана да се заключват автоматично

В стартовия екран плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > екран при заключване > Екранът се изключва след и задайте

интервала от време, след който клавишите и екранът да се заключват автоматично.