Microsoft Lumia 535 - Зареждане на телефона безжично

background image

Зареждане на телефона безжично
Край на разплитането на кабели - просто поставете телефона си върху безжичното

зарядно устройство и той ще започне да се зарежда веднага.
Не всички телефони поддържат безжично зареждане. За информация за наличността

посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
За да работи безжичното зареждане, може да ви трябва калъф за безжично зареждане.

Калъфът може да е включен в продажбения пакет, а може и да се продава отделно.

Използвайте само оригинални калъфи за безжично зареждане Lumia, предназначени за

вашия телефон.
Зарядните устройства за безжично зареждане се продават отделно.
Зоните за зареждане на телефона и на зарядното устройство трябва да се допират,

затова се уверете, че сте поставили правилно телефона върху зарядното устройство. Не

всички модели телефони са съвместими с всички зарядни устройства.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

8

background image

Използвайте само безжични зарядни устройства, съвместими с вашето устройство.
1. Уверете се, че безжичното зарядно устройство е включено.

2. Ако телефонът ви се нуждае от калъф за безжично зареждане, уверете се, че той е

включен правилно към телефона.

3. Сложете телефона върху безжичното зарядно устройство, така че зоните им за

зареждане да се допират.

4. Когато батерията е напълно заредена, свалете телефона от зарядното устройство.

Предупреждение: Уверете се, че между зарядното устройство и телефона не е

поставено нищо. Не закрепвайте нищо (например не залепвайте стикери) на

повърхността на телефона близо до зоната на зареждане.

За повече информация за безжичното зареждане вижте в ръководството на

потребителя на вашето зарядно устройство и калъфа за безжично зареждане.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

9