Microsoft Lumia 535 - Създаване на списък с песни

background image

Създаване на списък с песни
Подредете своите песни в списъци, за да слушате музика според настроението си.
1. Докоснете Музика > списъци.

2. Докоснете , напишете име за списъка с песни и изберете песните, които искате да

добавите в него.

Съвет: Можете да купувате музика за своите списъци с песни от магазин на xbox

music.

3. Когато сте готови, докоснете .