Microsoft Lumia 535 - Бъдете в час с новините

background image

Бъдете в час с новините
Вижте последните новини от предпочитаните си източници.
1. Докоснете Новини.

2. Докоснете и изберете източниците на новини, които искате да следвате. За да

намерите новини от други области, например спорт или политика, докоснете текущата

категория в началото на списъка.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

114