Microsoft Lumia 535 - Записване на радиостанция

background image

Записване на радиостанция
Запишете предпочитаните си радиостанции в телефона, за да ги слушате лесно след това.
Не всички телефони поддържат FM радио. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Докоснете FM радио.
За да запишете станцията, която слушате, докоснете .
Преглед на списъка със записани радиостанции

Докоснете

.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

110

background image

Премахване на станция от списъка

Докоснете .