Microsoft Lumia 535 - Настройка на телефона да се заключва автоматично

background image

Настройка на телефона да се заключва автоматично
Искате да предпазите телефона си от неразрешена употреба? Определете код за защита

и настройте телефона да се заключва автоматично, когато не го използвате.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > екран при заключване.

2. Превключете Парола на Вкл

и въведете код за заключване (поне 4 цифри).

3. Докоснете Изискване на парола след и задайте интервала от време, след който

телефонът да се заключва автоматично.
Пазете кода за защита в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от телефона.

Ако забравите кода за защита и не можете да го възстановите, или ако въведете грешен

код прекалено много пъти, ще трябва да занесете телефона в сервиз. Може да има

допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрити от телефона. За повече

информация се свържете с най-близкия сервизен пункт за вашия телефон или с вашия

търговец.
Отключване на телефона

Натиснете клавиша за захранване, влачете нагоре заключения екран и въведете вашия

код за защита.
Смяна на вашия код за защита

В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > екран при заключване > промяна на паролата.