Microsoft Lumia 535 - Използване на високоскоростна интернет връзка

background image

Използване на високоскоростна интернет връзка

Използвайте максимално мрежовите връзки – използвайте най-бързата връзка, която е

достъпна и се поддържа от вашия телефон.
Уверете се, че SIM картата е поставена.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > мобилна мрежа+SIM.

2. Докоснете Най-висока скорост на връзката, за да се уверите, че сте избрали най-

бързия тип връзка на телефона.
Лентата за състоянието в горния край на екрана ви показва типа на текущата връзка.