Microsoft Lumia 535 - Използване на защитена VPN връзка

background image

Използване на защитена VPN връзка

Може да ви е необходима връзка с виртуална частна мрежа (VPN), за да получите достъп

до фирмени ресурси, като интранет или фирмен имейл, или може да използвате VPN

услуга за лични цели.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

124

background image

Свържете се с ИТ администратора на вашата фирма за подробности относно

конфигурирането на VPN или посетете Магазин, за да изтеглите приложението за

вашата VPN услуга и да потърсите повече информация в сайта на услугата.
В стартовия екран, плъзнете надолу от горния край на екрана, докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > VPN и превключете Състояние на Вкл

.

1. За да добавите VPN профил, докоснете .

2. Превключете Автоматично свързване на Вкл

.

3. Въведете подробностите за профила според инструкциите на вашия ИТ

администратор или на VPN услугата.
Телефонът се свързва автоматично с VPN, когато е необходимо.

Съвет: За да промените настройките на VPN за мобилна връзка за данни и роуминг,

докоснете опции.

Редактиране на VPN профил

Докоснете и задръжте върху профила, докоснете редактирай и променете данните,

както желаете.
Изтриване на VPN профил

Докоснете и задръжте върху профила и докоснете изтрий.
Превключване към ръчно свързване с VPN

Докоснете и задръжте върху профила и докоснете превключване на ръчно. Докоснете

профила, за да се свържете с VPN.