Microsoft Lumia 535 - Копиране на съдържание между телефона и компютъра

background image

Копиране на съдържание между телефона и компютъра

Копирайте снимки, видеоклипове и друго създадено от вас съдържание между телефона

и компютъра.

Съвет: Ако компютърът ви е Mac, инсталирайте приложението Windows Phone от

Mac App Store.
Ако искате да прехвърлите снимките си на Mac, е препоръчително да използвате

приложението Lumia Photo Transfer за Mac, което можете да изтеглите от

www.microsoft.com/mobile.

1. Свържете телефона със съвместим компютър чрез съвместим USB кабел.

2. На компютъра, отворете диспечера на файлове, например Windows Explorer или

търсача, и отидете до телефона.

Съвет: Телефонът се показва под "преносими устройства" като Windows Phone. За

да видите папките в телефона, щракнете двукратно върху името на телефона. Има

отделни папки за документи, изтеглени файлове, музика, снимки, мелодии и

видеоклипове.

3. Плъзгайте и пускайте елементи от телефона на компютъра или от компютъра – на

телефона.
Уверете се, че поставяте файловете в правилните папки в телефона, иначе може да не

ги виждате.
Не можете да копирате текстови съобщения или контакти в компютъра си, но можете

да ги синхронизирате с вашия акаунт в Microsoft.

Съвет: Ако операционната система на компютъра ви е Windows 7, Windows 8 или

по-нова, можете да използвате и приложението Windows Phone. Windows 8 и по-

новите операционни системи инсталират приложението автоматично, когато

свържете телефона с компютъра. При Windows 7, можете да го изтеглите от

www.windowsphone.com.

За информация кое приложение с какъв компютър работи, вижте таблицата по-долу:

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

135

background image

Прилож

ение

Windows

Phone

Прилож

ение

Windows

Phone за

компютъ

р

Прилож

ение

Windows

Phone за

Mac

Прилож

ение

Lumia

Photo

Transfer

за Mac

(само за

снимки и

видеокл

ипове)

Windows

Explorer

Windows 8 и

следваща

версия

x

x

x

Windows 8

RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x

x

Съвет: Най-лесния начин за достъп до файловете във вашия телефон е

приложението Файлове. Можете да го изтеглите от www.windowsphone.com.