Microsoft Lumia 535 - Изтриване на приложение от телефона

background image

Изтриване на приложение от телефона
Можете да премахнете инсталираните приложения, които вече не искате да пазите или

използвате, за да освободите памет.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

133

background image

1. В стартовия екран, плъзнете наляво до менюто с приложения.

2. Докоснете и задръжте върху приложението и докоснете деинсталирай. Възможно е

да не можете да премахнете някои приложения.
Ако премахнете приложение, възможно е да можете да го инсталирате повторно, без

да го закупувате отново, стига то да е налично в Магазин.
Ако инсталирано приложение зависи от премахнато приложение, то може да спре да

работи. За повече информация вижте потребителската документация на инсталираното

приложение.

Съвет: Искате да запазите приложението, но имате малко свободна памет в

телефона? Преместете приложението в картата с памет, вместо да го

деинсталирате. Докоснете Индикатор памет > телефон > приложения+игри,

докоснете , изберете приложенията, които искате да преместите, и след това

докоснете премести на SD картата. Не всички телефони поддържат карта с памет.

За информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.