Microsoft Lumia 535 - Управление на файловете в телефона

background image

Управление на файловете в телефона
С приложението Файлове можете лесно да видите файловете в телефона си, да ги

подредите в папки или да изтриете тези, които повече не са ви необходими. Можете да

управлявате файловете както в паметта на телефона, така и в картата с памет.
Не всички телефони поддържат карта с памет. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Можете също да изтеглите безплатното приложение Файлове от

www.windowsphone.com. Може да бъдете таксувани за прехвърлянето на данни.
Докоснете Файлове.
1. За да отидете до дадена папка, докоснете я.

2. За да потърсите в папката, в която сте в момента, докоснете .

3. За да промените начина на подреждане на файловете или папките, докоснете .

4. За да прескочите бързо към предишна папка, докоснете желаната папка в пътя на

файла в горния край на екрана.
Създаване на нова папка

Докоснете , напишете име и докоснете .
Преместване или копиране на файлове в друга папка

Докоснете и задръжте върху желания файл и изберете какво искате да направите с него.
Не можете да копирате или премествате папките, но можете да създадете нова папка на

новото място и да преместите в нея съдържанието на старата папка. За да преместите

или копирате няколко файла наведнъж, докоснете , изберете желаните файлове и

докоснете , за да ги преместите, или – за да ги копирате.
Споделяне на файлове или папки

Докоснете , изберете това, което искате да споделите, докоснете и изберете начина

на споделяне.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

134