Microsoft Lumia 535 - Изпращане на съдържание чрез Bluetooth

background image

Изпращане на съдържание чрез Bluetooth
Иска ви се да споделите с приятел съдържание или снимките, които сте заснели? Можете

да използвате Bluetooth, за да изпращате безжично вашите снимки или друго

съдържание до съвместими устройства или до компютъра си.
Можете да използвате няколко Bluetooth връзки едновременно. Например докато

използвате Bluetooth слушалка, можете да изпращате съдържание до други устройства.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горния край на екрана, докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > Bluetooth и превключете Състояние на Вкл

.

2. Докоснете и задръжте върху съдържанието, което искате да изпратите, и докоснете

споделяне... > Bluetooth.
Например в центъра Снимки, докоснете и задръжте върху снимка и докоснете

споделяне... > Bluetooth.
3. Докоснете устройството, с което искате да се свържете. Ще видите Bluetooth

устройствата, които са в обхват.

4. Ако другото устройство изисква парола, въведете я. Паролата, която можете да

зададете сами, трябва да се въведе и в двете устройства. Паролата за някои устройства

е постоянна. За подробности вижте ръководството на потребителя на другото

устройство.
Паролата се използва само когато се свързвате с устройството за първи път.
Местоположението на получените файлове зависи от другото устройство. За

подробности вижте ръководството на потребителя на другото устройство.
Ако и другото устройство е телефон Lumia, получените файлове се записват в

съответните им приложения. Например снимките се записват в центъра Снимки.