Microsoft Lumia 535 - Превключване на телефона в режим на навигация

background image

Превключване на телефона в режим на навигация
С режима на навигация няма да се разсейвате, докато шофирате.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > режим на шофиране > напред.

2. За да настроите телефона да игнорира повикванията, превключете Игнориране на

обажданията на Вкл

. За да настроите телефона да игнорира текстовите

съобщения, превключете Игнориране на текстовите съобщения на Вкл

.

3. Докоснете напред.

4. За автоматично изпращане на SMS с обяснение защо не можете да отговорите, когато

някой ви позвъни или изпрати SMS, превключете Отговори с SMS на обаждания,

Отговори с SMS на текстови съобщения, или и двете, на Вкл

. За да редактирате

съобщението, докоснете текстовото поле.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

130

background image

5. Докоснете напред > добави устройство и Bluetooth устройството, с което свързвате

телефона, докато шофирате, например слушалка.
Режимът на навигация се стартира автоматично, когато телефонът се свърже с

добавеното Bluetooth устройство.