Microsoft Lumia 535 - Свързване с безжична слушалка

background image

Свързване с безжична слушалка
С безжична слушалка (продава се отделно) можете да говорите по телефона със

свободни ръце, без да прекъсвате заниманията си – например да продължите да

работите на компютъра по време на разговор.
Тъй като устройствата с безжичната технология Bluetooth комуникират чрез

радиовълни, не е необходима пряка видимост между тях. Bluetooth устройствата обаче

трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да

бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други

електронни устройства.
Сдвоените устройства могат да се свързват с телефона ви, когато Bluetooth е включен.

Други устройства могат да откриват телефона ви само ако екранът за Bluetooth

настройки е отворен.
Не сдвоявайте и не приемайте заявки за свързване с непознато устройство. Това ще ви

помогне да предпазите телефона си от опасно съдържание.
В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > Bluetooth.
1. Превключете Състояние на Вкл

.

2. Уверете се, че слушалката е включена.
Може да се наложи да стартирате процеса на сдвояване от слушалката. За подробности

вижте ръководството на потребителя на слушалката.
3. За да сдвоите телефона и слушалката, докоснете слушалката в списъка с открити

Bluetooth устройства.

4. Може да се наложи да въведете парола. За подробности вижте ръководството на

потребителя на слушалката.

Съвет: Тези инструкции за свързване се отнасят и за другите Bluetooth аксесоари.

Прекъсване на връзката със слушалката

Докоснете свързаната слушалка в списъка.
Когато отново включите слушалката, връзката се възстановява автоматично. За да

изтриете сдвояването, докоснете и задръжте върху слушалката в списъка с Bluetooth

устройства и докоснете изтрий.