Microsoft Lumia 535 - Свързване с Индикатор на Wi-Fi

background image

Свързване с Индикатор на Wi-Fi
За да се свързвате лесно с публични Wi-Fi точки на достъп, използвайте приложението

Индикатор Wi-Fi.
Индикатор Wi-Fi свързва телефона ви с публични Wi-Fi точки на достъп и приема

условията за ползване от ваше име, когато се изисква. Индикатор Wi-Fi може също да

споделя вашата информация за контакт, ако желаете.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете >

Индикатор Wi-Fi.

2. Превключете Свързване с Wi-Fi хотспотове на Вкл

.

Съвет: Споделяйте Wi-Fi точки на достъп с приятели, които също използват

Индикатор Wi-Fi. Превключете Споделяне на избраните от мен Wi-Fi мрежи на

Вкл

.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

126