Microsoft Lumia 535 - Добавяне или изтриване на контакт

background image

Добавяне или изтриване на контакт
Бъдете винаги с приятелите си. Запишете техните телефонни номера, адреси и друга

информация в центъра Хора.
Докоснете Хора и плъзнете до контакти.
Добавяне на контакт
1.
Докоснете .

2. Ако сте влезли в няколко акаунта, изберете този, в който искате да запишете контакта.
Не можете да запишете контакт само в телефона – той винаги се записва в акаунт.
3. Добавете данните за контакта и докоснете .

Съвет: Контактите се архивират автоматично в акаунта ви в Microsoft.

Редактиране на контакт

Докоснете контакта и и редактирайте или добавете данни, например мелодия или уеб

адрес.

Съвет: Ако имате телефон с две SIM карти, можете да изберете коя SIM карта да се

използва за обажданията до всеки контакт. Докоснете контакта и

. Не всички

телефони поддържат две SIM карти. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Изтриване на контакт

Докоснете контакта и

> изтрий.

Контактът е изтрит от телефона ви и (с някои изключения, като Facebook, Twitter и

LinkedIn) от услугата за социални мрежи, където се съхранява.

Съвет: Ако искате бързо да изтриете няколко контакта, на компютъра влезте в

people.live.com с вашия акаунт в Microsoft и ги изтрийте там.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

67

background image

Филтриране на списъка с контакти

Ако не искате контактите от услуги за социални мрежи да се показват в списъка ви с

контакти, можете да ги изключите чрез филтриране. В списъка с контакти докоснете

> настройки > филтриране на списъка с контакти и акаунтите, които искате да

покажете или да скриете.

Съвет: Можете също да скриете контактите без телефонни номера. Превключете

Скриване на контактите без телефонни номера на Вкл

.