Microsoft Lumia 535 - Записване на номер от получено съобщение

background image

Записване на номер от получено съобщение
Получили сте съобщение от човек, чийто телефонен номер все още не е записан във

вашия център Хора? Лесно можете да запишете номера в нов или съществуващ запис в

списъка с контакти.
1. Докоснете Съобщения.

2. Докоснете разговор в списъка с разговори и после докоснете > .

3. Докоснете , редактирайте телефонния номер и типа му и докоснете .

4. Редактирайте другите данни за контакта, включително името, и докоснете .