Microsoft Lumia 535 - Записване на номер от прието обаждане

background image

Записване на номер от прието обаждане
Приели сте обаждане от човек, чийто телефонен номер все още не е записан във вашия

център Хора? Лесно можете да запишете номера в нов или съществуващ запис в списъка

с контакти.
1. Докоснете и плъзнете до хронология.

2. Докоснете до телефонния номер и после докоснете .

3. Докоснете , редактирайте телефонния номер и типа му и докоснете .

4. Редактирайте другите данни за контакта, включително името, и докоснете .