Microsoft Lumia 535 - Копиране на контакти от SIM карта

background image

Копиране на контакти от SIM карта
Ако имате контакти, съхранени в SIM картата, можете да ги копирате в телефона.
Уверете се, че SIM картата е поставена.
1. Докоснете Хора.

2. Докоснете

> настройки > импортиране от SIM картата.

3. За да импортирате всички контакти, докоснете импортирай.

Съвет: За да изберете отделни контакти, докоснете изтрий и използвайте

квадратчетата за отметка.

Не можете да запишете контактите в новата си SIM карта.