Microsoft Lumia 535 - Свързване на контакти

background image

Свързване на контакти
Имате отделни записи за един и същи контакт от различни услуги за социални мрежи

или имейл акаунти? Можете да свържете няколко такива контакта, за да съберете

техните данни в една карта за контакт.
Докоснете Хора и плъзнете до контакти.
1. Докоснете основния контакт, към който искате да свържете другите, и .

2. Докоснете избери контакт и контакта, който искате да свържете.
Премахване на връзка към контакт

Докоснете основния контакт и , докоснете контакта, чиято връзка искате да

премахнете, и докоснете без връзка.