Microsoft Lumia 535 - Създаване, редактиране или изтриване на група контакти

background image

Създаване, редактиране или изтриване на група контакти
Можете да създавате групи контакти, за да изпращате едно съобщение до няколко

човека наведнъж или да преглеждате актуализациите в социалните мрежи само от

хората в дадена група. Можете например да добавите хората от семейството си в една

група и да се свързвате бързо с тях – с едно съобщение до всички.
Докоснете Хора и плъзнете до стаи.
1. Докоснете > Група.

2. Напишете име за групата и докоснете .

3. Докоснете и контакт. За да добавите друг контакт, докоснете отново .

4. Докоснете .

Съвет: Вече има група с името Добри приятели в телефона.

Добавяне на нов контакт в групата

Докоснете групата и докоснете > и контакт.
Изтриване на контакт от група

Докоснете групата и . Докоснете контакта и премахни от групата.
Преименуване на група

Докоснете групата и

> преименуване и напишете новото име.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

70

background image

Изтриване на група контакти

Докоснете групата и

> изтрий.