Microsoft Lumia 535 - Търсене на контакт

background image

Търсене на контакт
Ако трябва да се свържете бързо с приятел, не е необходимо да превъртате през всички

контакти. Можете да потърсите или да прескочите на буква или символ в списъка с

контакти. Можете също да използвате гласова команда, за да се обадите или да

изпратите съобщение до контакт.
1. Докоснете Хора и плъзнете до контакти.

2. Докоснете и започнете да пишете име. Списъкът се филтрира, докато пишете.

Съвет: Закачете на стартовия екран най-важните си контакти или групи контакти.

Докоснете и задръжте върху контакт и след това докоснете закачи на стартовия

екран.

Прескачане до буква или символ в списъка с контакти

Докоснете която и да е буква в списъка с контакти вляво и в следващото меню докоснете

първата буква или символ от името, което ви трябва.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

68

background image

Използване на гласова команда

В който и да е екран, натиснете и задръжте и кажете Call или Text и името на контакта.

Не всички езици се поддържат.